Produktionsuppdatering december 2022

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2022 till 294 432 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 9 498 fat olja per dag.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under december 2022 var USD 90,79 per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans departement för energi och mineraler, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.