Produktionsuppdatering april 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2019 till 388 974 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 966 fat olja.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under april 2019 uppgår till USD 64,48 per fat (1). OSP tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
—————————————————————————-
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 11:00 CET.

(1) OSP för april 2019 är det aritmetiska genomsnittet av det dagliga marknadspriset på DME Oman Crude Oil Futures Contract för april 2019, som det handlats i februari 2019.