Operativ uppdatering för Block 56 – januari 2024

Tethys Oil höjer aktivitetsnivån för den operativa verksamheten på Block 56 onshore Oman. Prospekteringsborrningen Menna-1 har slutförts med loggar som indikerar på kolväten i tre separata zoner och förberedelser för ytterligare tester pågår. Även på den tidigare Sarha-3-borrningen kommer tester att återupptas då underhållsarbete av borrhålet nu har slutförts. Båda aktiviteterna utgör en viktig del i den fortsatta datainsamlingen och framtagandet av en fältutbyggnadsplan för Block 56.

Menna-1 borrades vertikalt till ett slutgiltigt djup om cirka 1 600 meter. Loggarna indikerar kolväten i Al Khlata-, Karim- och Birba-formationerna. Ytterligare utvärdering och tester kommer att genomföras under de kommande veckorna.

Menna är beläget omkring 30 kilometer sydväst om Al Jumd-fyndet, med vilket Menna delar liknande geologiska förutsättningar. Prospektet är ett av flera som har identifierats på Eastern Flank-trenden som sträcker sig längs gränsen till de produktiva Karim Small Fields på Block 6.

Parallellt med borrningen av Menna-1 har Tethys Oil slutfört underhållsarbetet på Sarha-3 i förberedelse för testning av borrhålets återstående zoner. Testarbetet förväntas återupptas under de kommande veckorna.

Sarha-3 borrades under 2022 och ligger på Eastern Flank-trenden omkring sju kilometer nordost om Menna. Borrningen hade ett slutgiltigt djup på 1 200 meter med målformationerna Gharif, Al Khlata och Karim. Loggarna från borrningen indikerade kolväten i samtliga mål. De inledande testerna inkluderade Karim-formationen, från vilken begränsade oljeflöden till ytan registrerades. När testerna återupptas kommer de att fokusera på att etablera oljeflöden till ytan från de återstående två zonerna i Al Khlata och Gharif.

De pågående aktiviteterna på Block 56 har som mål att ytterligare öka kunskapen om de geologiska strukturerna och prospektens och de potentiellt oljeförande strukturernas (leads) potential, samt att fastställa Eastern Flank-trendens resursbas. Totalt har trenden för närvarande fler än ett dussin prospekt och potentiellt oljeförande strukturer. En sammanställning av borrbara prospekt och potentiellt oljeförande strukturer förväntas att slutföras under det första kvartalet 2024.

Tethys Oil kommer att använda insamlade data i bolagets pågående process för att fastställa en fältutbyggnadsplan för Block 56. Fältutbyggnadsplanen kommer, när den är fastställd, i sin tur att fungera som grund för kommersialiseringen av blocket.

”Vi är väldigt nöjda över att säkert ha avslutat prospekteringsborrningen på Menna-prospektet och att vi påträffade olja i samtliga tre zoner. Nu fokuserar vi på testningen av Menna-1 och Sarha-3, och ser fram emot att dela fler nyheter om blockets utveckling under de kommande månaderna”, säger Magnus Nordin, Tethys Oils verkställande direktör.