OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I OKTOBER I GENOMSNITT TILL 13 814 FAT OLJA PER DAG

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under
oktober 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early
Production System – "EPS") till sammanlagt 428 225 fat olja, motsvarande en
genomsnittlig dagsproduktion om 13 814 fat olja. Tethys andel av produktionen
uppgår till 30 procent, motsvarande 128 468 fat, före avräkning av statens
andel.
Produktionen i oktober har påverkats av installationsarbeten och finjustering
av produktionsutrustningen på Farha Southfältet. Alla större produktionsenheter
på de två fälten är nu tagna i drift, men finjusteringar med syfte att optimera
produktionskapacitet fortsätter.
Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och
Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera
beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com