OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN PÅ NY REKORDNIVÅ MED I GENOMSNITT 13 834 FAT OLJA PER DAG I AUGUSTI

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under
augusti 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early
Production System – "EPS") till sammanlagt 428 865 fat olja, motsvarande en
genomsnittlig dagsproduktion om 13 834 fat olja. Tethys andel av produktionen
uppgår till 30 procent, motsvarande 128 660 fat, före avräkning av statens
andel.
Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och
Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera
beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com