Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett William Holland till ny CFO (Chief Financial Officer) efter Jesper Alms beslut att avgå. William Holland kommer att tillträda den 1 maj 2019 och kommer att arbeta jämte Jesper Alm till den 1 juni 2019. Han övertar därefter det fulla ansvaret som CFO för koncernen. Jesper Alm kommer att vara tillgänglig för bolaget fram till 30 september 2019.

William Holland har över 25 års erfarenhet inom olje- och gasindustrin, en karriär som inkluderar upstreamverksamhet, internrevision, finansiering, investeringar och oberoende M&A rådgivning. Han inledde sin karriär som ingenjör på Halliburton och fortsatte därefter till upstream banking på Macquarie Bank, där han assisterade upstreambolag i Europa, Afrika, Ryssland och Mellanöstern inom finansiering och strategisk rådgivning. Senast var William Holland som CFO med att grunda Echo Energy, där han utvecklade bolagets ursprungliga bolagsstrategi samt framgångsrikt ledde förvärven av bolagets tillgångsbas och genomförde ett omvänt förvärv på London Stock Exchange. Han har en B.Eng (Mech)-examen från Warwick University och en MBA-examen från Heriot-Watt University.

”Det är med glädje jag välkomnar Will till Tethys Oil. Han kommer att stärka den befintliga ledningsgruppen med sin omfattande finansiella och industriella erfarenhet och kommer starkt att bidra till bolagets framtida tillväxt och att lyfta Tethys Oil till nästa internationella nivå. Jag vill också tacka Jesper för hans stora insatser och hängivna arbete. Jesper har under fem år haft en nyckelroll i vår ledningsgrupp och väsentligt bidragit till att ta bolaget dit där vi är idag. Jag har full respekt för att han vill söka nya utmaningar, och önskar honom all lycka till,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör i Tethys Oil.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00