Inbjudan till presentation av Tethys Oils tredje kvartal 2015

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2015
tisdagen den 3 november 2015 cirka kl 7.30. Tethys inbjuder till en
webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen
kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef,
kvartalsrapporten och aktuella händelser.
Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på
www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.
Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/3u2xt95i
 
För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
England: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com