Inbjudan till presentation av Tethys Oils fjärde kvartal och helår 2023

Tethys Oil publicerar bokslutskommunikén 2023 tisdagen den 6 februari 2024 vid klockan 07.30. Tethys Oil inbjuder härmed alla intressenter till en webbsänd telefonkonferens på samma dag klockan 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Petter Hjertstedt, CFO, bokslutskommunikén och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/eja3i992

För att delta via telefon, vänligen anmäl er här.