Inbjudan till presentation av Tethys Oils fjärde kvartal och bokslut för 2014

Tethys Oil publicerar bokslutskommuniké för helåret 2014 och
kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2014 tisdagen den 10 februari 2015
cirka kl 7.30. Tethys inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma
dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och
Morgan Sadarangani, finanschef, rapporten och aktuella händelser.
Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på
www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.
 
Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/dxw86rnw
 
För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz (avgiftsfritt): 0800005203
England: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com