Inbjudan till presentation av Tethys Oils andra kvartal 2016

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2016
tisdagen den 16 augusti 2016 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en
webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen
kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef,
kvartalsrapporten och aktuella händelser.
Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på
www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.
 
Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/evk7z3jz
 
För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
England: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag.
Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com