Inbjudan till presentation av Tethys Oils andra kvartal 2015

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2015
tisdagen den 18 augusti 2015 cirka kl 7.30. Tethys inbjuder till en
webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen
kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef,
kvartalsrapporten och aktuella händelser.
Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på
www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.
 
Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/u3q66via
 
För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
England: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
eller
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com