FÄLTUTBYGGNADSPLANEN FÖR BLOCK 3 & 4 ONSHORE OMAN GODKÄND

Tethys har nöjet att meddela att oljeministeriet i Sultanatet Oman har godkänt
fältutbyggnadsplanen avseende Block 3 och 4, och följaktligen också
kommersialitetsförklaringen, varigenom giltigheten av prospekterings- och
produktionsdelningsavtalet (EPSA) avseende Block 3 och 4 förlängs med en period
om 30 år från och med datumet för de första oljefynden, den 20 juli 2012.
”Vi är mycket mycket glada över godkännandena och vill ta detta tillfälle i akt
att framföra vårt stora tack till oljeministeriet i Sultanatet Oman, till
operatören CCED och vår partner Mitsui. Tethys är stolt över att vara en del av
arbetet med att utveckla Block 3 och 4 till en betydande oljeproducerande
region,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.
Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com