Årsstämma 2019

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) 2019 hölls onsdagen den 15 maj 2019, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.