Årsstämma 2017

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 17 maj 2017, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.