Årsstämma 2016

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls onsdagen den 18 maj 2016, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.