Årsstämma 2015

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls onsdagen den 13 maj 2015, kl. 15.00 i Spegelsalen, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.