Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information,
slutfört ett inlösenförfarande där varje inlösenaktie i Tethys Oil har
lösts in. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil
har förändrats.

Per den 1 juni 2015 uppgick det totala antalet aktier och röster till
71 087 500, varav 35 543 750 var ordinarie aktier och 35 543 750 var
inlösenaktier.
Inlösenaktierna handlades på Nasdaq Stockholm till och med 10 juni 2015.
Med avstämningsdag den 12 juni 2015 blev inlösenaktierna automatiskt
inlösta mot en kontant ersättning om 2,00 SEK. 
Under juni 2015 har det totala antalet aktier och röster minskat från
71 087 500 aktier och röster till 35 543 750 aktier och röster såsom
resultat av det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan. Detta
innebär att per den 30 juni 2015 uppgår det totala antalet aktier och
röster i Tethys Oil AB (publ) till 35 543 750 aktier och röster.
Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier och
röster enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com