25 maj sista dag för handel inklusive rätt till inlösenaktier

Vid årsstämman den 13 maj 2015 beslutades om ett inlösenförfarande där
varje aktie i Tethys Oil delas upp i en ordinarie aktie och en
inlösenaktie. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att bli inlöst mot
en kontant ersättning om 2,00 SEK. Efter inlösenförfarandet kommer
aktieägare att äga lika många aktier som de gjorde tidigare.
Sista dag för handel i Tethys Oils aktier inklusive rätt att erhålla
inlösenaktier är den 25 maj 2015. Avstämningsdag för aktiesplit och
erhållande av inlösenaktier är den 27 maj 2015. Det krävs inte någon
åtgärd från aktieägaren för att få inlösenaktier. Handel i inlösenaktien
förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden 28 maj–10 juni
2015.
Avstämningsdag för utbetalning av inlösenlikvid är den 12 juni 2015.
Inlösenbelopp betalas ut omkring den 17 juni 2015. Utbetalningen sker
automatiskt via Euroclear Sweden till avkastningskontot knutet till
VP-kontot.
Mer information om inlösenförfarandet finns på Tethys Oils hemsida
www.tethysoil.com.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com