Aktieinfo
+/- SEK Volym

Styrelse

Dennis Harlin, född 1941. Styrelseordförande sedan 2015, ledamot sedan 2015.
Utbildning: Militärhögskolans högre tekniska kurs
Erfarenhet: Överste 1.graden, Vice president SAAB/Gripen International 1996-2009, försvarsattaché i Bern och Rom samt vid Utrikesdepartementet.
Rob Anderson, född 1953.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Ingenjörsexamen från Cambridge University, Chartered Engineer, F.I. Mech. E. Deltagare vid BP-MIT Projects Academy på Massachusetts Institute of Technology, Boston under 2001–2002.
Erfarenhet: Ingenjör med gedigen teknisk kompetens inom oljeanläggningar samt större olje- och gasprojekt.
Per Brilioth, född 1969.
Ledamot av styrelsen sedan 2013.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet och Master of Finance, London Business School
Erfarenhet: Ledande befattningar inom bolag som investerar i rysk olje- och gassektor
Alexandra Herger, född 1957.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Masterstudier i geologi vid University of Houston samt kandidatexamen i geologi från Ohio Wesleyan University.
Erfarenhet: Geolog med 35 års erfarenhet av prospektering och utveckling inom oljebranschen.
Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.
Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien
Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.
Per Seime, född 1946.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017.
Utbildning: Cand. Jur. från University of Oslo samt Master of Comparative Law, University of Chicago Law School.
Erfarenhet: Advokat med mångårig erfarenhet som bolagsjurist och juridisk rådgivare till olje- och gasbolag. Omfattande erfarenhet av internationella förhandlingar.
Katherine H. Støvring, född 1965.
Ledamot av Styrelsen sedan 2012.
Utbildning: Magisterexamen i juridik från Oslo universitet och MSc in Business Management från London Business School
Erfarenhet: Ledande befattningar inom energi- och shippingsektorn.
Geoffrey Turbott, född 1963.
Ledamot av Styrelsen sedan 2015.
Utbildning: Medlem i förbundet för auktoriserade revisorer i Nya Zeeland
Erfarenhet: Arbetat med publika bolag där familjen Lundin varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice President Finance och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).