Tethys Oils styrelseordförande Geoffrey Turbott avböjer omval

Tethys Oils styrelseordförande Geoffrey Turbott har informerat bolaget och bolagets valberedning om att han avböjer omval vid årsstämman 2021.

Geoffrey Turbott har varit styrelseledamot i Tethys Oil sedan 2015 och blev vald till styrelseordförande 2018. Valberedningen i Tethys Oil har inlett arbetet med att föreslå en ny styrelseordförande till årsstämman 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00