Tethys Oils rapport om betalningar till myndigheter för 2020

Tethys Oil offentliggör rapportering av betalningar till myndigheter 2020. Rapporten finns nu tillgänglig på www.tethysoil.com.

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.