Produktionsuppdatering mars 2023

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2023 till 288 002 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 9 290 fat olja per dag.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under mars 2023 var USD 80,92 per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans departement för energi och mineraler, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.