Operativ uppdatering Block 56 – Mätsystemet för produktionstestet i Al Jumd är satt i drift

Den fiskala oljemätaren för det längre produktionstestet av Al Jumd-fyndet på Block 56 onshore Oman har godkänts och mätsystemet är satt i full drift.

Mätsystemet har framgångsrikt installerats vid Tethys Oils avlastningsanläggning i Simsim. Olja från Al Jumd transporteras nu till mätsystemet i syfte att tömma oljetankarna på plats. När tömningen av tankarna är klar påbörjas det längre produktionstestet av Al Jumd-fyndet.

”Vi är väldigt nöjda med att mätsystemet till det längre produktionstestet av Al Jumd-fyndet äntligen är installerat, godkänt och framgångsrikt satt i drift. Vi vill passa på att tacka, och framföra vår uppskattning till, Departementet för energi och mineraler, Petroleum Development Oman, Medco Oman samt alla de entreprenörer utan vilkas direkta involvering vi inte hade kunnat uppnå detta. Vi ser nu fram emot ett fortsatt gott samarbete under testets gång”, säger Tethys Oils Verkställande direktör Magnus Nordin.

Tethys Oils är, genom sitt helägda dotterbolag Tethys Oil Oman Onshore Limited, operatör för Block 56 med en 65-procents andel. Övriga partners är Biyaq Oilfield Services med 25 procent samt Intaj LLC och Medco Arabia Ltd Holding med 5 procent vardera.