Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman. För att med säkerhet få ärendet behandlat bör sådan begäran ha inkommit till Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm senast den 30 mars 2022.

Kommande händelser

Prenumeration