Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys Oil”) har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där samtliga inlösenaktier i Tethys Oil har lösts in. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Per den 1 juni 2021 uppgick det totala antalet aktier och röster till 66 113 216, varav 33 056 608 ordinarie aktier och 33 056 608 inlösenaktier.

Inlösenaktierna handlades på Nasdaq Stockholm till och med 10 juni 2021. Med avstämningsdag den 14 juni 2021 blev inlösenaktierna automatiskt inlösta mot en kontant ersättning om 2,00 SEK per inlösenaktie.

Under juni 2021 har det totala antalet aktier och röster minskat från 66 113 216 aktier och röster till 33 056 608 aktier och röster såsom resultat av det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan. Detta innebär att per den 30 juni 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil till 33 056 608 aktier och röster.