Tethys Oils valberedning för årsstämman 2020

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 15 maj 2019 har en valberedning bildats inför årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH och Coeli Asset Management AB
Jan Risberg, representerar sig själv
Geoffrey Turbott, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2020 framlägga förslag avseende:
* antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
* arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
* eventuell ersättning för utskottsarbete
* styrelsens sammansättning
* styrelseordförande
* beslut om processen för valberedning 2021
* ordförande på årsstämma
* val av revisorer

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 13 februari 2020, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2020 planeras att hållas i Stockholm 13 maj 2020 klockan 15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com