Tethys Oil emitterar treårigt obligationslån


Tethys Oil AB (publ) (”Tethys”) emitterar ett säkerställt treårigt
obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna emitteras till 100
procent av det nominella värdet och löper med en fast ränta om 9,50 procent per
år. Likviddag är den 7 september 2012 och obligationslånet löper till den 7
september 2015. Tethys avser att notera obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.


Minst 200 miljoner kronor av emissionslikviden kommer att användas till
investeringar relaterade till Block 3 & 4 i Oman. Återstoden av nettolikviden
kommer att användas till finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Pareto Öhman AB har varit finansiell rådgivare till Tethys i
obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal
rådgivare till Pareto Öhman AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com