SAIWAN EAST-7 PÅTRÄFFAR TUNGOLJA – INGA FLÖDEN UPPMÄTTA


<p>
	<strong>Borrningen av SE-7 p&#229; Block 4 onshore Sultanatet Oman har
avslutats. Flera intervall med tungolja har p&#229;tr&#228;ffats i
borrh&#229;let, men inga fl&#246;den har uppm&#228;tts. Riggen har nu flyttats
till Block 3 f&#246;r att borra Farha South-7.</strong></p> 
<p>
	SE-7 borrades till ett djup om 1 890 meter, med m&#229;ls&#228;ttningen att
unders&#246;ka om Khufailagret var oljef&#246;rande ocks&#229; i den s&#246;dra
delen av Saiwan East-strukturen. I den &#246;vre delen av Khufailagret
uppm&#228;ttes en zon om drygt 90 meter av varierande tungoljem&#228;ttnad. Ett
begr&#228;nsat testprogram genomf&#246;rdes med en sk &#34;wireline MDT
tool&#34;, men inga fl&#246;den uppm&#228;ttes. Som v&#228;ntat
p&#229;tr&#228;ffades ocks&#229; tungolja i de ytligare formationerna Buah,
Miqrat och Amin. SE-7 har tillslutits tempor&#228;rt f&#246;r att
m&#246;jligg&#246;ra framtida unders&#246;kningar och eventuella tester.</p> 
<p>
	Riggen har flyttats f&#246;r att borra Farha South-7 (&#34;FS-7&#34;) p&#229;
Block 3, en utv&#228;rderingsborrning som utformats f&#246;r att testa om
lagret Lower Al Bashir &#228;r oljef&#246;rande i den s&#246;dra &#228;nden av
Farha Southf&#228;ltet, i n&#228;rheten av Farha South-3. Borrplatsen ligger
425 meter sydost om FS-3, vilken borrades i b&#246;rjan av 2009.</p> 
<p>
	Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners &#228;r Mitsui E&amp;P
Middle East B.V. med 20 procents andel och operat&#246;ren CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta</strong></p>
<p>
	Magnus Nordin, Verkst&#228;llande Direkt&#246;r, tfn: +46 70&#160;576 6555;
magnus@tethysoil.com</p> 
<p>
	-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------</p> 
<p>
	<strong>Tethys Oil AB (publ)</strong></p>
<p>
	Tethys Oil &#228;r ett svenskt energibolag med inriktning p&#229;
identifiering och utbyggnad av, samt produktion fr&#229;n, olje- och
naturgastillg&#229;ngar. Tethys k&#228;rnomr&#229;de &#228;r Sultanatet Oman,
d&#228;r Tethys till ytan &#228;r landets n&#228;st st&#246;rsta
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har
ocks&#229; licensr&#228;ttigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi
&#228;r att investera i projekt i omr&#229;den med k&#228;nda olje- och
naturgasf&#246;rekomster men som inte utv&#228;rderats fullt ut med modern
teknik. P&#229; s&#229; vis kan h&#246;g avkastning n&#229;s med begr&#228;nsad
risk.</p> 
<p>
	Aktierna &#228;r noterade p&#229; NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm.
Remium AB &#228;r Certified Adviser.</p> 
<p>
	Hemsida: www.tethysoil.com</p>

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com