Operativ uppdatering Oman

  • Prospekteringsborrning 5 (B4EW5) påträffar olja och flödar över 200 fat
    olja per dag
  • Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter med ny borrning i Lower Buah
 


Prospekteringsborrning 5 (B4EW5) på Block 4 onshore Sultanatet Oman har borrats
ned till ett slutgiltigt djup om cirka 3 000 meter. Tydliga spår av olja på
borrkax påträffades under borrningen i fem olika formationer. Borrhålet
färdigställdes i Lower Buah-formationen och flödade vid test över 200 fat olja
per dag av självtryck. Åtgärder som syftar till att öka produktionsflödena
kommer att genomföras innan borrhålet planeras att sättas i ett långvarigt
produktionstest.

B4EW5-strukturen liknar den producerande B4EW4-strukturen, och har kartlagts
genom ny 3D-seismik.

”Vi gläds åt det uppmuntrande resultatet av att ha hittat olja också denna nya
struktur. Som vid B4EW4-borrningen påträffade vi spår av olja i flera
formationer, men oljeflödena från Lower Buah är fortfarande betydligt lägre än
de från B4EW4. Med fortsatt arbete kommer vi lära oss mer om den långsiktiga
potentialen för detta nya fynd,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör,
Tethys Oil.

Utvärderingsborrningarna fortsätter på fyndet vid prospekteringsborrning 4
(B4EW4). En ny utvärderingsborrning pågår för närvarande sydöst om det första
borrhålet, B4EW4-1, där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Denna borrning är
utformad för att ytterligare utvärdera Lower Buah-sektionens utbredning. Det
långvariga produktionstestet av Lower Buah-sektionen fortsätter med bra
produktionsvolymer från tidigare färdigställda borrhål.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com