OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I SEPTEMBER I GENOMSNITT TILL 12 888 FAT OLJA PER DAG


Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under
september 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early
Production System - "EPS") till sammanlagt 386 651 fat olja, motsvarande en
genomsnittlig dagsproduktion om 12 888 fat olja. Tethys andel av produktionen
uppgår till 30 procent, motsvarande 115 995 fat, före avräkning av statens
andel.


Produktionen i september har påverkats av installationsarbeten avseende de
permanenta produktionsanläggningarna på både Saiwan East- och Farha
Southfälten. I slutet på september var anläggningen på Saiwan Eastfältet
färdigställd och tagen i drift. På Farha Southfältet fortsätter arbetet med
installation och finjustering av utrustningen under oktober.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och
Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera
beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).