NYTT OLJEFYND ONSHORE OMAN – PROSPEKTERINGSBORRNING FLÖDAR 2 400 FAT OLJA PER DAG


Prospekteringsborrningen B4EW3 på Block 4 onshore Oman har framgångsrikt
slutförts. Vid ett initialt flödestest flödade borrhålet 2 400 fat olja per dag
från Khufaiformationen. Borrhålet B4EW3 har kopplats upp mot
produktionsanläggningen på Saiwan Eastfältet för ett långvarigt
produktionstest.


Borrningen utfördes omkring 6 km öster om oljefältet Saiwan East, inom det
område som kartlagts med 3D-seismik. Borrhålet nådde ett djup om 2 025 meter
under marken. En oljeförande zon om 36 meter brutto (gross oil column)
påträffades i Khufaiformationen. Sandstensformationen Masirah Bay genomborrades
utan väsentliga oljeindikationer. En nästan 400 meter lång horisontell sektion
borrades i Khufaiformationen, vilken flödade 2 400 fat olja per dag vid
flödestest. Oljan håller en kvalitet om 30 grader API. Borrhålet B4EW3 har
kopplats upp mot produktionsanläggningen på Saiwan Eastfältet för ett
långvarigt produktionstest. Tung olja påträffades i Miqrat- och
Aminformationerna, som är belägna ovanför Khufaiformationen.

”Vi är mycket glada över framgången med borrningen B4EW3. Efter mycket arbete
har ett nytt oljefält med konventionell olja i Khufaiformationen hittats. Vi är
förhoppningsfulla om att dessa resultat kommer att bekräfta att vi är på rätt
väg att finna nyckeln till att förstå Saiwanområdets komplexa oljegeologi,"
säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com