Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2015


Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2015
tisdagen den 5 maj 2015 cirka kl 7.30. Tethys inbjuder till en webbsänd
telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar
Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef, kvartalsrapporten
och aktuella händelser.


Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på
www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/6n3yjz2n

 

För deltagande via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

England: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com