REKORDFLÖDEN FRÅN BLOCK 3 & 4 I OMAN: 14 981 FAT OLJA PER DAG I NOVEMBER

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och uppgick under november 2012 till 449 425 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 14 981 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 134 828 fat, före avräkning av statens andel.

TETHYS OILS VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 16 maj 2012 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2013. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

TETHYS INTRESSEBOLAG I LITAUISK UTFARMNING

Tethys intressebolag Jylland Olie Aps, ett bolag inom den danska Odinkoncernen, har deltagit i en utfarmning till Chevron Corporation. Utfarmningen[.....]

Tethys Oils obligationer har noterats på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys Oil”) meddelade den 31 augusti att bolaget emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna har noterats vid NASDAQ OMX Stockholm med första handelsdag fredagen den 12 oktober 2012. Obligationernas ISIN är SE0004808129.

Tethys Oil emitterar treårigt obligationslån

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys”) emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna emitteras till 100 procent av[.....]

Andra kvartalet och Halvårsrapport 2012

Andra kvartalet 2012 ·2C betingade resurser ökar med 41% till 13,8 miljoner fat ·Exportpipelinen på Block 3 och 4 i[.....]

TETHYS OIL UPPDATERAR OLJERESURSER I OMAN

Per 30 juni 2012 uppgår Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman till 13,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C - en ökning med 41% jämfört med 31 december 2011.

ÄNDRAT DATUM FÖR TETHYS OILS DELÅRSRAPPORT

Tethys Oils rapport för perioden 1 januari 2012 – 30 juni 2012 kommer att offentliggöras den 28 augusti istället för den 20 augusti som tidigare meddelats.

PROSPEKTERINGSBORRNING ONSHORE LITAUEN AVSLUTAD

Arbetsprogrammet med prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen onshore Litauen har avslutats. Borrhålet har tillfälligt förslutits för att möjliggöra ytterligare arbeten vid[.....]

PROSPEKTERINGSBORRNING PÅBÖRJAS ONSHORE LITAUEN

Prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen onshore västra Litauen har påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en oborrad potentiellt oljeförande struktur belägen nära[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 16 maj 2012.

TETHYS OIL AVSER ATT GENOMFÖRA RIKTAD NYEMISSION

Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella investerare om upp till 3 miljoner aktier (”Emissionen”). De nyemitterade aktierna kommer att utgöra högst cirka 9,2 procent av aktiekapitalet i Bolaget före Emissionen.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké (januari – december 2012) publiceras 12 februari 2013    Tethys kalender

OPERATIV UPPDATERING OMAN

Borr- och utvecklingsprogrammet fortsätter planenligt på Block 3 och 4 onshore Oman och produktionen är på rekordnivåer. Konstruktionsarbetet med större enheter och ytterligare pipelineutbyggnad gör stora framsteg.

OPERATIV UPPDATERING LITAUEN

• Tethys Oils andel av oljeproduktion från de litauiska intressena uppgick under första kvartalet 2012 till 14 508 fat, motsvarande[.....]

TETHYS OILS OLJERESURSER I OMAN

Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 31 december 2011 uppgick till 9,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C. De betingade resurserna har reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2012, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Q3 2012

Tredje kvartalet 2012 och Nio månader 2012

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com