Titel Januari 2019 Februari 2019 Mars 2019 April 2019 Maj 2019 Juni 2019
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 380,340 326,656 364,094 388,974 394,650 388,535
Fat per dag 12,269 11,666 11,745 12,966 12,731 12,951
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.