Titel Mars 2019 April 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Augusti 2019
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 364,094 388,974 394,650 388,535 397,376 411,254
Fat per dag 11,745 12,966 12,731 12,951 12,819 13,266
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.