Titel November 2019 December 2019 Januari 2020 Februari 2020 Mars 2020 April 2020
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 401 527 419 397 416 728 369 336 399 881 378 132
Fat per dag 13 384 13 529 13 443 12 736 12 899 12 604
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.