Aktieinfo
+/- SEK Volym

Borrprogram i Litauen påbörjat

2015-06-16T13:00:00 CET

Ett borrprogram omfattande tre borrhål har inletts på Raseiniailicensen onshore Litauen. Den första borrningen, Bedugnis-1, planeras att borras vertikalt till ett sammanlagt djup om cirka 1 100 meter. Borrning och utvärdering förväntas pågå i cirka 45 dagar.

Borrprogrammet omfattar tre borrhål som planeras att borras i en följd. Borrmål är revstrukturer från silurtid som kartlagts med en 3D-seismikstudie som färdigställdes 2014 över ett 80 kvadratkilometer stort område. Prospekteringsborrningen Lapgiriai-1 borrades på Raseiniailicensen 2013. Vid borrningen påträffades olja i kalkstensformationen från silurtiden och mindre volymer olja producerades.

Raseiniailicensen täcker en yta om 1 535 kvadratkilometer onshore Litauen. Tethys Oil har 30% indirekt andel i licensen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

--------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys har intressen i onshorelicenser. Den väsentligaste tillgången i Oman är Block 3 och 4. Tethys Oils oljeproduktion i Oman uppgick i maj 2015 till 9 601 fat olja per dag. Tethys Oil har också licenser onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).