Aktieinfo
+/- SEK Volym

Rekordflöden från ny utvärderingsborrning på Block 4 onshore Oman - flödar över 3 000 fat om dagen. Prospekteringsborrning pågår på närbelägen struktur.

2013-12-23T12:16:00 CET

Utvärderingsprogrammet på B4EW4-strukturen på Block 4 onshore Oman har fortsatt med ytterligare en mycket framgångsrik borrning. Den sjätte borrningen (B4EW4-6) på strukturen flödade vid test över 3 000 fat olja per dag genom en 34/64-tums ventil från reservoarlagret Lower Buah i karbonatgruppen Nafun. Detta är den tredje utvärderingsborrningen i detta reservoarlager på strukturen. Denna borrning genomfördes cirka 1 100 meter nordöst från det första borrhålet, B4EW4-1, där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Utöver de utmärkta testresultaten, bekräftas också reservoarens utbredning åt nordöst, vilket öppnar för fortsatta utvärderingsborrningar ännu längre ut i strukturen. Det nya borrhålet är under uppkoppling mot produktionsanläggningen för ett långvarigt produktionstest.

Borriggen har flyttats för att genomföra en prospekteringsborrning på en närbelägen struktur (B4EW6), som uppvisar liknande geologiska egenskaper som B4EW4.

"Vi är mycket glada över resultatet från denna utvärderingsborrning. Det nya borrhålet ger lysande flödestal och vi har ännu inte sett var denna reservoar slutar. Denna struktur har växt till att bli ett betydande produktionsområde på Block 4. Vi kommer inom kort fortsätta utvärderingsborra, men först hoppas vi på fortsatta framgångar med en ny prospekteringsborrning på en ännu oborrad närbelägen struktur," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).