Aktieinfo
+/- SEK Volym

Andra kvartalet och halvårsrapport 2013

2013-08-20T08:29:00 CET

Andra kvartalet 2013

 • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 399 839 fat olja, motsvarande 4 394 fat olja per dag
 • Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm
 • Borrprogram om 3 utvärderingsborrningar inlett på B4EW4-strukturen på Block 4 i Oman
 • En tredje borrigg har tagits i bruk i det pågående arbetsprogrammet på Block 3 och 4
 • Prospekteringsborrning i Litauen flödar mindre volymer olja och bekräftar förekomsten av ett aktivt petroleumsystem
 • Intäkter MSEK 110 (MSEK 154)
 • Resultat efter skatt MSEK 39 (MSEK 15)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 1,10 (SEK 0,46)
 • Andra kvartalets intäkter har påverkats negativt av periodiseringsskillnader som en följd av över- och underuttagsjusteringar
 • Investeringsbudgeten för Block 3 & 4 utökad från MSEK 300 till MSEK 355 för att finansiera utvärderingsborrningar och ytterligare seismik


Halvåret 2013

 • Intäkter MSEK 257 (MSEK 298)
 • Resultat efter skatt MSEK 144 (MSEK 123)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 4,04 (SEK 3,75)


Händelser efter rapportperioden

 • Andra utvärderingsborrningen på B4EW4-strukturen har nått sitt måldjup och påträffat olja - tester pågår
 • Tethys Oils andel av produktionen från Oman uppgick under juli 2013 till 139 998 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 516 fat olja

 

MSEK (om inte annat anges) 1 jan 2013 - 30 jun 2013  6 månader 1 apr 2013 - 30 jun 2013  3 månader 1 jan 2012 - 30 jun 2012  6 månader 1 apr 2012 - 30 jun 2012  3 månader 1 jan 2012 - 31 dec 2012  12 månader
Produktion före statens andel, fat 768 321 399 839 586 562 302 081 1 345 854
Försäljning efter statens andel, fat 366 354 156 816 380 416 184 994 776 248
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 107,68 107,26 113,83 119,34 110,35
Försäljning olja och gas 257 110 298 154 584
Rörelseresultat 173 49 122 -4 336
EBITDA 237 83 238 120 530
Resultat 144 39 123 15 314
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 4,04 1,10 3,75 0,46 9,11
Likvida medel 237 237 44 44 248
Eget kapital 990 990 704 704 860
Långfristiga skulder 419 419 3 3 417
Investeringar 149 114 442 232 875

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).