Aktieinfo
+/- SEK Volym

Operativ uppdatering Oman

2013-07-22T08:48:00 CET
  • Utvärderingsborrning på Block 4: inga flöden från Middle Buah, utvärderingsborrningar fortsätter
  • Tredje borrigg tagen i bruk, huvudsakligen för att genomföra underhållsarbeten på producerande borrhål och borra vatteninjiceringshål

Den första utvärderingsborrningen på den oljeförande B4EW4-strukturen på Block 4 onshore Sultanatet Oman, har avslutats och tester pågår. Borrningen har huvudsakligen utformats för att utvärdera en ytligare reservoarsektion av kalkstensformationen Buah ovanför den producerande Lower Buah-sektionen. De första tester som genomförts i Middle Buah-lagret var negativa och ingen olja flödade.

Utvärderingsborrningar fortsätter och en utvärderingsborrning pågår för närvarande cirka 900 meter från det första borrhålet, B4EW4-1, där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Denna borrning är utformad för att ytterligare utvärdera Lower Buah-sektionen. Det långvariga produktionstestet av Lower Buah-sektionen i borrhålet B4EW4-1 fortsätter med bra produktionsvolymer.

Ett borrhål har också borrats för att utvärdera den ytligare belägna Lower Al Bashir-reservoaren. Lower Al Bashir visade goda oljeindikationer under den första borrningen, B4EW4-1, men testades inte då. Tester planeras att inledas inom kort.

"B4EW4-strukturen har flera lovande oljeförande reservoarlager. Lower Buah-lagret har fortsatt god produktivitet, men mer arbete kommer att krävas för att förstå Middle Buah. Både Khufai- och Lower Al Bashir-lagren har god potential. Vi ser fram emot ytterligare resultat både från det pågående utvärderingsprogrammet samt också från seismikstudien som håller på att tolkas," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

En tredje borrigg har tagits i bruk i det pågående arbetsprogrammet på Block 3 och 4. Riggen kommer huvudsakligen att användas på Block 3 för att genomföra underhållsarbeten på producerande borrhål samt för att borra vatteninjiceringshål.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).