Aktieinfo
+/- SEK Volym

Produktionsuppdatering maj 2013

2013-06-18T08:30:00 CET

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2013 till 131 374 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 238 fat olja. Den totala produktionen på Block 3 och 4 uppgick under maj till 437 914 fat olja, motsvarande 14 126 fat olja per dag.

Produktionen i maj inkluderar produktion från Farha Southfältet på Block 3 och Saiwan Eastfältet på Block 4 samt testproduktion från prospekteringshålet B4EW4 på Block 4.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).