Aktieinfo
+/- SEK Volym

Första kvartalet 2013

2013-05-07T08:40:00 CET

FÖRSTA KVARTALET 2013

 • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 368 481 fat olja, motsvarande 4 094 fat olja per dag
 • Prospekteringsborrningen B4EW4 påträffade olja och flödade cirka 3 000 fat olja per dag vid test
 • Tethys har bokat bolagets första oljereserver i Oman - 14,3 miljoner fat 2P-reserver
 • Tethys erhåller bonusbetalning om 10 miljoner USD från Mitsui
 • Intäkter MSEK 146 (MSEK 145)
 • Resultat efter skatt MSEK 105 (MSEK 108)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 2,94 (SEK 3,31)  

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Prospekteringsborrning påbörjad under april i Litauen
 • Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm
 • En andra borrning har påbörjats på B4EW4-strukturen onshore Oman
 • Produktionen från Oman uppgick under april 2013 till 129 916 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 331 fat olja

 

MSEK (om inte annat anges) 1 jan 2013 - 31 mar 2013  3 månader 1 jan 2012 - 31 mar 2012  3 månader 1 jan 2012 - 31 dec 2012  12 månader
Produktion före statens andel, fat 368 481 299 123 1 399 518
Försäljning efter statens andel, fat 209 538 195 422 776 248
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 107,63 108,61 110,35
Försäljning olja och gas 146 145 584
Rörelseresultat 124 109 336
EBITDA 152 119 509
Resultat 105 108 314
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 2,94 3,31 9,11
Likvida medel 270 68 248
Eget kapital 949 559 860
Långfristiga skulder 418 3 417
Investeringar 35 210 875

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).