Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys erhåller bonusbetalning om 10 miljoner USD från Mitsui

2013-02-05T13:00:00 CET

Tethys Oil har erhållit bonusbetalningen från Mitsui om 10 miljoner USD (MUSD) efter att alla villkoren i utfarmningsavtalet med Mitsui från maj 2010 har uppfyllts.

Tethys Oil ABs helägda dotterbolag Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd. ("Tethys Ltd.") och Mitsui E&P Middle East B.V., ett dotterbolag till Mitsui & Co Ltd. ("Mitsui"), ingick i maj 2010 ett utfarmningsavtal enligt vilket Mitsui förvärvade 20 procents andel i Block 3 och 4 onshore Oman. Köpeskillingen uppgick till 20 MUSD kontant med en tilläggsköpeskilling om 10 MUSD att utbetalas när kommersiell oljeproduktion från de två blocken överstiger 10 000 fat olja per dag under 30 dagar. Dessa villkor har nu uppfyllts och bonusbetalningen har verkställts.

"Nu har alla kommersiella delar i detta mycket framgångsrika och ömsesidigt fördelaktiga avtal slutförts. Med en produktion stabilt överstigande 10 000 fat per dag, har Block 3 och 4 blivit en viktig tillgång för både Mitsui och Tethys i det fortsatta partnerskapet," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).