Aktieinfo
+/- SEK Volym

TETHYS OILS VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

2012-11-29T16:12:00 CET

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 16 maj 2012 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2013. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Dennis Harlin, valberedningens ordförande
Vincent Hamilton
Mikael PeterssonJan Risberg 
 
Årsstämma i Tethys Oil AB kommer att hållas i Stockholm 22 maj 2013.Mer information om valberedningens ledamöter och årsstämman 2013 presenteras på www.tethysoil.com.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2013, vända sig till valberedningens ordförande på:
 
comeller skriftligen per brev till:
 
Tethys Oil AB
Valberedningen
Hovslagagargatn 5B
SE-111 48 Stockholm 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.comMorgan Sadarangani, CFO, tfn +46 8 505 947 00; morgan@tethysoil.com
 
-----------------------------------------------------------
 
Tethys Oil AB (publ)Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).