Aktieinfo
+/- SEK Volym

Årsstämma 2009

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls onsdagen den 20 maj 2009, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm. Kommuniké från bolagsstämman finns här. Protokoll från Årsstämman Årsredovisning 2008 finns att ladda ned här. Se kallelse till bolagsstämman här. Se förslag att framläggas vid årsstämman här. Dokument inför stämman finns här.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).