Aktieinfo
+/- SEK Volym

Årsstämma 2007

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 16 maj 2007, kl. 16.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm. Årsredovisning 2006 finns att ladda ned här. Se fullständig kallelse här (pdf). Läs kommuniké från årsstämman Protokoll från årsstämman

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).