Titel November 2018 December 2018 Januari 2019 Februari 2019 Mars 2019 April 2019
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 353,814 369,401 380,340 326,656 364,094 388,974
Fat per dag 11,794 11,916 12,269 11,666 11,745 12,966
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.