Titel April 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Augusti 2019 September 2019
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 388,974 394,650 388,535 397,376 411,254 392,202
Fat per dag 12,966 12,731 12,951 12,819 13,266 13,073
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.