Titel Mars 2020 April 2020 Maj 2020 Juni 2020 Juli 2020 Augusti 2020
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 399 881 378 132 277 309 308 858 318 071 334 812
Fat per dag 12 899 12 604 8 945 10 295 10 260 10 800
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.