Titel Januari 2020 Februari 2020 Mars 2020 April 2020 Maj 2020 Juni 2020
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 416 728 369 336 399 881 378 132 277 309 308 858
Fat per dag 13 443 12 736 12 899 12 604 8 945 10 295
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel
Tethys Oil har också viss produktion i Litauen.