Tethys Oils valberedning för årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 18 maj 2016 har en
valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:
 


Erik Norman, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited

Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin

Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB

 

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2017 framlägga
förslag avseende:

* antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
* arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för
  revisorn
* eventuell ersättning för utskottsarbete
* styrelsens sammansättning
* styrelseordförande
* beslut om processen för valberedning 2018
* ordförande på årsstämma
* val av revisorer.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den
31 mars 2017, vända sig till valberedningens ordförande på:
nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB,
Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

 

Årsstämma 2017 planeras att hållas i Stockholm 17 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Jesper Alm, EVP – corporate development, tfn +46 8 505 947 00

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner
fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring
12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också
prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss
produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com