Operativ uppdatering Oman

  • Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter – Lower Buah step out-borrning
    flödar över 1 000 fat olja per dag
  • Ny prospekteringsborrning pågår på struktur som liknar B4EW4
Den första utvärderingsborrningen i reservoarlagret Lower Buah i
B4EW4-strukturen på Block 4 onshore Oman bekräftar förekomsten av olja och
flödade vid test över 1 000 fat olja per dag genom en 32/64-tums ventil.
Borrningen B4EW4-4 genomfördes cirka 1 km från det första borrhålet, B4EW4-1,
där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Det långvariga produktionstestet av
Lower Buah-sektionen i borrhålet B4EW4-1 fortsätter med bra produktionsvolymer.
Det nya borrhålet kommer också att kopplas upp mot produktionsanläggningen för
ett långvarigt produktionstest. Utvärderingsborrningar och annat arbete kommer
att fortsätta på B4EW4-strukturen för vidare utvärdering av både Lower
Buah-sektionen samt strukturens övriga oljeförande reservoarlager.

En ny prospekteringsborrning pågår på en struktur som liknar B4EW4-strukturen,
kallad B4EW5. Denna nya struktur har kartlagts genom ny 3D-seismik, och är
belägen på Block 4 cirka 7 km söder om B4EW4. Borrningen syftar främst till att
undersöka reservoarlagren Lower Buah och Khufai.

”Vi är självklart mycket glada över resultaten från denna utvärderingsborrning,
vilken bekräftar utbredningen av Lower Buah-fyndet. Borrhålet kommer nu sättas
i långvarigt produktionstest tillsammans med borrhålet B4EW4-1, där det
ursprungliga oljefyndet gjordes. Vi förväntar oss att snart få veta mer om
denna viktiga strukturs storlek och produktivitet. Förhoppningsvis blir vi ännu
gladare över den nya struktur vi nu borrar. B4EW5 är en mycket intressant
borrning som vi kommer att följa noga,” säger Magnus Nordin, verkställande
direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com