Inbjudan till presentation av Tethys Oils fjärde kvartal 2018

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018 tisdagen den 12 februari 2019 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2018 till 369 401 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 916 fat olja.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).