Aktieinfo
+/- SEK Volym

Ny gränsdragning för Block 3 onshore Oman

2016-11-21T08:15:00 CET

Tethys Oil, tillsammans med samarbetspartner Mitsui E&P Middle East B.V. och CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) (operatör), har i enlighet med villkoren i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) avseende Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, kommit överens med Omans olje- och gasministerium om nya gränsdragningar för Block 3.

Den nya gränsdragningen exkluderar ett område om 5 480 kvadratkilometer i den nordöstra delen av Block 3 som har återlämnats till Omans olje- och gasministerium. Efter den överenskomna förändringen omfattar Block 3 och 4 en yta om 29 130 kvadratkilometer.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016 kl. 08:15 CET.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).